Niet omdat ik een adept van de OSHO beweging ben, maar wel omdat ik vind dat Bhagwan Shree Rajneesh de moed had om tegen alle conventies in het 'Westen' genadeloos te confronteren met de desintegratie van de lust als resultaat van 2000 jaar christendom. Hij doet voor mij een eerste serieuze poging om deze gemankeerdheid van de westerse mens in het openbaar op de kaart te zetten. Dat daarna zijn volgelingen er weer een gedrocht van hebben gemaakt, zie ik niet als zijn bewuste intentie. Wellicht heeft hij er wel voor willen zorgen dat tantra geheim blijft. Naar mijn mening is de weg van reïntegratie van lust een hele belangrijke voor de ontwikkeling van de westerse mens.
Onderstaande tekst vind ik een prachtige inleiding op de visie van Bhagwan Shree Rajneesh op tantra. Ik schrijf de tekst over uit een boekje dat nog maar moeilijk te verkrijgen is. Zo af en toe doe ik een stukje. Uiteindelijk is het boekje hier in zijn geheel te lezen.

Giedi, 18 september 2022, Uithuizen, Groningen, Nederland

Tantra, spiritualiteit en seks
Rajneesh

Bhagwan Shree Rajneesh
tweede druk
Uitgeverij Ankh-Hermes bv - Deventer

Oorspronkelijke titel: Tantra, Spirituality & Sex, uitegeven door The Rainbow Bridge, San Francisco/New York.
Vertaling Ma Prem Pushpa.

Eerste druk 1979
Tweede druk 1980

Tantra, spiritualiteit en seks bevat enkele soetra's uit de Vigyan Bhairava Tantra met commentaar daarop van Bhagwan Shree Rajneesh.
De complete 112 soetra's kunt U vinden in het boekje van Paul Reps, Zen-zin, Zen-onzin (uitgave Ankh-Hermes).

ISBN 90 202 5414 6

Inhoud
Voorwoord
1. Tantra - de weg van overgave
2. Zich totaal laten-gaan in seks
3. De spiritualiteit van de tantrische seksbeleving
4. Kosmisch orgasme door middel van tantra
5. Tantrische liefde als meditatie-techniek

Hoofdstuk 5: Tantrische liefde als meditatie-techniek, is met toestemming van de uitgever, Thames & Hudson Ltd, London, overgenomen uit het eerste deel van The Book of Secrets.

Voorwoord

In september 1978 stond er in een Indiaas tijdschrift dat Bhagwan Shree Rajneesh de Hugh Heffner (hoofdredacteur 'Playboy') van de spirituele wereld zou zijn, dat zijn ashram in Poona een soort liefdesnest is waar losbandigheid hoogtij viert, en waar iedereen naakt rondloopt. In Nederlandse bladen wordt hij de 'liefdesgoeroe'of 'seksgoeroe' genoemd en een Israëlische krant deed er gisteren nog een schepje bovenop door te schrijven dat de sannyasins (discipelen) van Bhagwan Shree Rasjneesh zich elke ochtend na zijn lezing met overgave in seksorgieën storten...
Terecht stelde een van zijn sannyasins hem een dezer dagen de volgende vraag (en de vraag lag op ieders lippen): Bhagwan, u staat overal ter wereld bekend als de Tantra-meester of de seksgoeroe, toch heb ik in die drie jaar dat ik hier ben minder met seks te maken gehad dan ooit tevoren in mijn leven; ook denk en hoor ik er minder over. Kunt u deze tegenstrijdigheid verklaren?
En Bhagwan antwoordde onder meer: 'Ja. Ik leer jullie heel ver te gaan in de liefde. Ik leer jullie dat je diep in seks moet doordringen, omdat dat de enige manier is om seks te transformeren. Er doorheen gaan is de enige manier om er voorbij te gaan, maar mijn doel is dat jullie er voorbij gaan. Uiteraard roept dat problemen op en zal ik steeds weer, overal ter wereld, verkeerd begrepen worden. Men is eraan gewend dat religieuze mensen tegen seks zijn; hoe kunnen mensen die niet tegen seks zijn, religieus zijn? Ik ben al die oude vastgeroeste ideeën aan het afbreken en ik verwacht niet dat de wereld onmiddellijk naar onuitgestippelde denkpatronen overhelt.
Dus verwacht ik ook niet dat men mij begrijpt. Als men mij verkeerd begrijpt, heb ik alle begrip voor hun onbegrip. Ik koester geen valse hoop. Het zal jaren of eeuwen duren voor men mij begrijpt. Zo gebeurt het altijd.
Ik ben een nieuwe levensvisie aan het scheppen. Deze visie is zo nieuw dat ze nergens is onder te brengen, dus voelt iedereen zich op zijn teentjes getrapt.'(...)

De tekst in dit boekje Tantra, spiritualiteit & seks geeft een duidelijk beeld van de visie van Bhagwan Shree Rasjneesh over seks en liefde. Hij haalt de sluiers weg waarachter Tantra zolang voor ons verborgen was, en geeft praktische aanwijzingen hoe seks omgezet kan worden in liefde, en liefde in meditatie. Hij zegt: 'Als je bewust de liefde ervaart, zul je tot je verbazing ontdekken dat liefde alle sleutels tot samadhi (verlichting) bezit. Als je diep doordringt in liefde en je bent je overal van bewust, zul je merken dat hetgeen je aantrekt niet de liefde is, maar het feit dat denken en tijd tijdens de hoogste piek van liefde verdwijnen.
Tijdens de orgastische explosie stoppen je gedachten en je besef van tijd - en van daaruit stroomt de nectar bij je binnen. In werkelijkheid wordt wordt die mooie ervaring niet veroorzaakt door de seks. Seks helpt alleen om op een natuurlijke manier tot dat punt te komen waar je denken oplost - uiteraard maar voor één moment. De wolken worden uiteengejaagd en je kunt de zon zien. Opnieuw zullen de wolken zich formeren - de zon zal weer verdwijnen en je zult opnieuw fantaseren over seks. Als je onbewust blijft, zal dit geheim je telkens weer ontgaan. Niet seks kluistert je aan de wereld, maar het feit dat je onbewust bent. Dus moet je seks niet laten schieten, je moet je onbewustheid laten schieten. Wees bewust en sta toe dat je natuurlijke wezen zijn hele energiestroom beleeft.'(...)

Uitgangspunt van Bhagwan Shree's toespraken over tantra, is de Vigya Bhairava Tantra, een geschrift uit de oudheid waarin Lord Shiva zijn geliefde wederhelft Devi antwoord geeft op haar vragen:

Oh Shiva, wat is uw werkelijkheid?
Wat is dit met wonderen gevuld heelal?
Wat vormt de kiem?
Wie centreert het wereldwiel?
Wat is dit leven achter de vorm
die vormen doordringt?
Hoe kunnen wij het allemaal binnengaan,
boven ruimte en tijd,
namen en beschrijvingen?
Laat mijn twijfels worden weggenomen!

Devi zit op Shiva's schoot, haar vragen en zijn 112 antwoorden zijn een liefdesdialoog, een gesprek van hart-tot-hart, zoals een meester spreekt tot zijn discipelen. Devi is Shiva's geliefde én zijn discipel en volgens Bhagwan is Devi eigenlijk Shiva's innerlijke vrouw - de vrouw in hem, het vrouwelijke ontvankelijke passieve principe. Devi is het symbool voor de houding van een discipel: open, ontvankelijk, passief, in diepe liefde met de Meester - alleen met zo'n houding kan de essentie van een leer worden overgebracht. Als je in diepe liefde voor iemand luistert, dan luister je niet zozeer naar de woorden die worden uigesproken, of naar de betekenis, maar je let op de uitdrukking in de ogen, de gebaren, de stilten tussen de woorden, tussen de zinnen...Je drinkt de ander als het ware in, het geheel van de ander, niet alleen de woorden. Daarom is de Tantra van Shiva een liefdestaal.
Vigyan Bhairava Tantra betekent letterlijk: 'de techniek om het bewustzijn voorbij te gaan'. Liefde helpt ons om een glimp op te vangen van wat zich buiten het bewustzijn bevindt. Vandaar dat liefde de basis vormt van de tantrische wijsheid. Bhagwan zegt: 'Twee mensen die verliefd zijn, verzinken steeds dieper in elkaar en hoe dieper ze gaan, hoe meer tweeheid, de dualiteit (jij en ik) verdwijnt en de twee tot één worden. Er komt een moment (de piek) waarop er alleen nog maar in schijn twee zijn, maar waarop ze van binnen één zijn. Tijdens die eenwording wodt de dualiteit getranscendeerd. En alleen op die manier moeten Jezus' woorden 'God is liefde' geïnterpreteerd worden. De christenen interpreteren God nog steeds als 'liefdevol' - alsof God een soort vaderlijke liefde voor ons heeft. Dat is onzin! 'God is liefde' is een tantrische uitspraak. Het betekent dat liefde ons het dichtste bij God brengt, want God is eenheid en die eenheid kunnen wij voelen door in liefde op te gaan.
Er zijn twee lichamen, maar iets buiten die lichamen wordt één. Ons verlangen naar seks is in feite een diep verlangen naar eenheid en die eenheid is niet seksueel.'(...) 'Shiva is zich niet bewust van liefde. Wij zijn ons bewust van liefde, omdat we in een staat van "niet liefde" leven.
We voelen liefde door dit contrast. Shiva is liefde. "Bhairava" betekent iemand die liefde is geworden, en dat is heel wat anders dan "liefdevol" zijn.
Devi houdt zielsveel van Shiva - zoveel dat Shiva's vorm, zijn lichaam verdwijnt, zoals het lichaam van je geliefde verdwijnt als je hem (of haar) intens liefhebt. Dan opeens ervaar je het Vormloze dat achter de vorm verborgen is, en dat is God. Via diepe liefde kunnen we het vormloze binnengaan. Devi moet verliefd zijn geworden op Shiva, als man. Maar toen de liefde zijn hoogste bloei bereikte, verdween de man en stond ze van aangezicht tot aangezicht met het Vormloze. Als liefde een piek bereikt, verdwijnt de beminde. Vandaar haar vraag: Oh Shiva, wat is uw werkelijkheid?...'

Voor zijn discipelen is Bhagwan een Shiva. We voelen ons elke dag als Devi, 'Oh Bhagwan, wat is uw werkelijkheid?'...Op het hoogtepunt van mijn liefde is Bhagwan pure leegte, vormloos, lichaamloos, een afgrond waar ik, met open ogen en vol vertrouwen, in stort, een spiegel die mijn diepste diepte reflecteert. Niet dat Bhagwan ons liefde leert en zeker leert hij ons geen seks. Omdat Bhagwan liefde is, leren we langzaam maar zeker de ware liefdestaal weer verstaan. Hij praat elke dag anderhalf uur - niet omiets te zeggen, maar om ons de gelegenheid te geven in contact te komen met wat wij vergeten zijn en wat diep in ons verborgen ligt: ware liefde.

Ma Prem Pushpa

1. Tantra - de weg van overgave
'Als liefde je niet tot meditatie brengt, kan niets je tot meditatie brengen!'

Bhagwan, wilt u alstublieft uitleggen of de technieken die u tot dusverre uit de 'Vigyan Bhairava Tantra' besproken hebt, tot de Yoga wetenschap behoren of het centrale thema van Tantra zijn. Wat is het centrale thema van Tantra?

Deze vraag komt bij velen op. De technieken die we tot dusverre besproken hebben, zijn ook terug te vinden bij Yoga. Het zijn dezelfde technieken, met dit verschil: dat je dezelfde technieken kunt toepassen vanuit een heel andere achtergrondfilosofie. Het kader, het stramien verschilt, niet de techniek. Je kunt namelijk bij die technieken een heel andere levensinstelling hebben, een die juist tegengesteld is aan die van Tantra.
Yoga gelooft in strijd. Yoga is fundameneel de weg van de wil. Tantra gelooft niet in strijd. Tantra is geen weg van de wil. In tegendeel: Tantra is de weg van de totale overgave. Je wil is daarbij niet nodig. Bij Tantra vormt jouw wil juist een prbleem: je wil is de bron van alle angst. Bij Yoga is jouw overgave, je 'wil-loosheid' het probleem.
Omdat je wil zwak is, verkeer je in angst, ben je bang en lijd je, hunker je - naar Yoga. Bij Tantra lijd je juist omdat je een wil hebt, omdat je een ego hebt: een individualiteit. Yoga zegt, breng je wil tot absolute volmaaktheid en je zult bevrijd zijn. Tantra zegt, laat je wil volkomen oplossen, word er volkomen leeg van en dat zal je verlossing zijn. En het probleem is dat ze allebei gelijk hebben.
Maar de weg van Yoga is uitermate moeilijk. Het is bijna onmogelijk, praktisch uitgesloten, om tot volmaaktheid van het ego te komen. Dat zou betekenen dat je het middelpunt van het heelal bent geworden. Dat is een lange, moeilijk begaanbare weg en in werkelijkheid bereik je het einde nooit. Wat gebeurt er dus met de aanhangers van Yoga? Vroeg of laat wenden ze zich tot Tantra.
Verstandelijk gesproken is Yoga wel te realiseren, maar existentieel niet. Als het doel al bereikbaar is, zou je het via Yoga ook moeten kunnen bereiken. Maar over het algemeen gebeurt dat niet. En mocht het toch gebeuren, dan is het een zeldzaamheid, zoals bijvoorbeeld bij Mahavir. Soms gaan er eeuwen voorbij en dan verschijnt er een man als Mahavir, die inderdaad verlichting bereikte via Yoga. Maar hij is een zeldzaamheid, hij is de uitzondering op de regel.
Maar Yoga spreekt veel meer aan dan Tantra. Tantra is eenvoudig en natuurlijk en je kunt door middel van Tantra je doel gemakkelijk bereiken. Heel natuurlijk en zonder moeite. En juist daarom trekt Tantra je niet zo. Hoe komt dat? Alles wat jou aanspreekt, spreekt je ego aan. Naarmate je het gevoel hebt dat iets je ego zou kunnen vervullen, zul je je er meer toe aangetrokken voelen. Je ego wordt aangegrepen. En daarom oefent Yoga een grotere aantrekkingskracht op je uit.
Werkelijk hoe egoïstischer je bent, hoe sterker Yoga je zal aanspreken, omdat Yoga een zuiver egostreven is. Hoe onmogelijker iets is, hoe sterker je ego erdoor wordt aangetrokken. Om die reden heeft de Mount Everest zo'n aantrekkingskracht op je. Het verlangen om de top van de Mount Everest te bereiken is zo sterk, omdat het zo moeilijk is. Toen Hillary en Tensing de top bereikten, beleefden ze een moment van extase. Hoe komt dat? Omdat hun ego werd vervuld. Zij waren de eersten.
Toen de eerste mens op de maan landde, hoe denk je dat hij zich voelde? Hij was de eerste in de geschiedenis! Hij kan niet vervangen woden; hij zal, door de hele geschiedenis heen, altijd de eerste blijven. Aan zijn positie valt niet meer te tornen. Zijn ego is tot op de kern vervuld. Hij heeft geen concurrenten meer en er zal er ook nooit meer een kunnen komen. Velen na hem zullen op de maan landen, maar geen van hen zal de eerste zijn. Veel mensen kunnen naar de maan gaan en naar de Mount Everest. Yoga heeft je echter een nog hogere top te bieden. En hoe onbereikbaarder het doel is, des te meer zal het ego naar vervolmaking streven, naar het zuiverste, volmaakte, absolute ego.
Yoga zou zeer aantrekkelijk geweest zijn voor Nietzsche, omdat hij aanvoelde dat de energie die achter het leven werkzaam is, energie is van de wil - de wil tot macht. Yoga geeft je dat gevoel. Door Yoga wordt je machtiger.
Hoe meer controle je hebt over jezelf, hoe beter je je instincten kunt beheersen; hoe meer controle je hebt over je lichaam, hoe beter je je geest kunt beheersen. Je voelt je dan des te machtiger. Je wordt een meester over je innerlijk. Maar dit meesterschap komt tot stand door conflict; door strijd en geweld. En je ziet telkens weer dat iemand die gedurende vele levens Yoga heeft beoefend, een punt bereikt waarop de hele reis kleurloos, onwerkelijk en onbenullig wordt, omdat naarmate je ego meer vervuld wordt, je des te sterker voelt hoe nutteloos het allemaal is. Op dat moment wendt de Yoga beoefenaar zich tot Tantra.
Yoga trekt aan omdat iedereen een egoïst is. Tantra trekt in het begin helemaal niet aan. Tantra kan alleen maar appelleren aan de diepere diepten van het mens-zijn - aan hen die aan zichzelf gewerkt hebben, die gedurende vele levens echt met Yoga geworsteld hebben. Dan spreekt Tantra hen aan. Dan kunnen ze Tantra begrijpen. Over het algemeen voelt men zich niet tot Tantra aangetrokken en mocht dat wel het geval zijn, dan is de aantrekkingskracht gebaseerd op valse motieven. Probeer ook die te begrijpen. Tantra stoot af, omdat Tantra van je vraagt je over te geven en niet te vechten. Tantra vraagt je om te drijven, niet om te zwemmen. Tantra vraagt je om met de stroom mee te gaan en er niet tegenin te gaan. Tantra zegt je dat de natuur goed is. Vertrouw de natuur, vecht er niet tegen. Niet-vechten is de centrale leer van Tantra.
Drijf! Laatje gaan.
Tantra kan je onmogelijk aanspreken. Door Tantra wordt je ego niet vervuld. In de eerste fase al vraagt Tantra van je ego om zichzelf op te lossen. Meteen al bij het begin vraagt Tantra je om je ego los te laten.
Yoga vraagt dat ook van je, maar pas op het laatst. In het begin wil Yoga dat je je ego reinigt; het kan dan geen stand meer houden. Alleen komt dit bij Yoga op het laatst en is dit bij Tantra het begin.

Mocht Tantra bij wijze van uitzondering je toch aanspreken, dan is dat op grond van verkeerde motieven. Je zou bij voorbeeld maar al te graag aan je seksuele impulsen willen toegeven; met behulp van Tantra kun je die impulsen rationaliseren. En dan kan Tantra aantrekkelijk voor je zijn. Je zou graag aan je verlangen naar alcohol, vrouwen en dergelijke willen toegeven - je voelt je dan aangetrokken tot Tantra, maar in werkelijkheid word je dan niet tot Tantra aangetrokken. Tantra is dan een façade - een truc.
In feite word je dan aangetrokken tot iets heel anders waarvan je denkt dat Tantra je dat toestaat; maar dan zit je in de val.
Tantra is er niet om je zwakheden te steunen. Tantra is er om je zwakheden te transformeren. Met Tantra kun je jezelf gemakkelijk misleiden en omdat die mogelijkheid er in zit, wilde Mahavir Tantra liever niet voorschrijven. Dat gevaar ligt altijd op de loer. De mens kan zichzelf heel gemakkelijk iets wijsmaken - hij zegt iets - hij bedoelt iets anders. Hij is in staat voor alles een verstandelijke verklaring te vinden.
In het oude China bijvoorbeeld bestond ook zoiets als Tantra - een geheime wetenschap die bekend staat als Tao. Tao heeft overeenkomsten met Tantra. Tao zegt bijvoorbeeld: als je je van je seks wil bevrijden, is het goed om je niet tot één partner te beperken. Het is beter om steeds van partner te wisselen.
Dit is volkomen juist, maar je kunt het gaan rationaliseren en zo jezelf om de tuin leiden. Je zou gewoon een seksmaniak kunnen zijn en denken 'Ik beoefen nu Tantra, dus kan ik me niet meer tot één vrouw beperken, ik ga van partner veranderen.' Talloze Chinese keizers hielden er voor dit doel uitgebreide harems op na.

Als je je goed verdiept in de menselijke psychologie, dan is TAO van grote betekenis. Als je maar met één partner contact hebt, dan zal de aantrekkingskracht tot die man of vrouw vandaag of morgen afnemen, maar de aantrekkingskracht tot mannen of vrouwen in het algemeen zal blijven. De andere sekse zal je blijven aantrekken. Deze vrouw - jouw vrouw - zal niet langer tot de 'andere sekse' behoren; zij zal je niet langer aantrekken, ze zal voor jou geen magneet meer zijn. Je bent aan haar gewend geraakt.
Tao zegt dat een man die met veel vrouwen contact heeft, niet alleen maar één vrouw te boven komt, maar de hele andere sekse transcendeert. Het feit dat hij zoveel vrouwen kent, zal hem bij de transcendentie helpen. Dit is juist, maar het is gevaarlijk, omdat het aantrekkelijk is. Het is niet gevaarlijk omdat het juist is, maar omdat het je vrij spel geeft. Dat is het probleem bij Tantra.
Om die reden werd Tao in China onderdrukt; dat moest wel. Om dezelfde reden werd werd Tantra in India onderdrukt. Overigens zijn Tao en Tantra prachtig. De menselijke geest heeft nog nooit zoiets moois en mysterieus voortgevracht als Tantra; geen enkele andere kennis bereikt zo'n diepte.
Maar kennis brengt altijd gevaren met zich mee. Zo is in onze tijd wetenschap een gevaar geworden, omdat ze zoveel diepe geheimen heeft ontdekt. Ze weet bijvoorbeeld hoe atoomenergie verkregen kan worden. Einstein schijnt gezegd te hebben dat hij, als hij opnieuw zou kunnen leven, liever loodgieter zou worden dan wetenschapsman, omdat hij, terugblikkend op zijn leven, inzag dat zijn hele leven niet alleen onbetekenend, maar zelfs gevaarlijk voor de mensheid is geweest. En hij heeft een van de allergrootste geheimen doorgegeven, maar aan een mensdom dat al te goed in staat is zichzelf te misleiden.
Het zal mij niet verbazen als er spoedig een dag komt waarop we wetenschappelijke kennis zullen moeten onderdrukken.
Er gaan geruchten dat geleerden er in het geheim over denken of ze nog wel verder moeten gaan met hun onderzoekingen, want ze bevinden zich nu op gevaarlijk terrein.
Elke vorm van kennis is gevaarlijk; alleen onwetendheid is ongevaarlijk. Je kunt er niet veel mee doen. Bijgeloof is altijd goed - levert nooit gevaar op. Bijgeloof is homeopathisch: als je het medicijn krijgt toegediend, kan het je nooit kwaad doen. Of het je helpt of niet, hangt af van jouw onwetendheid, maar één ding is zeker: het zal je niet schaden. Homeopathie is ongevaarlijk; het is een diepgaande vorm van bijgeloof. Als het werkt, kan het je alleen maar beter maken. Let wel: als iets alleen maar kan helpen, dan is het een diepgaande vorm van bijgeloof. Als het zowel kan helpen als schaden, dan pas is er sprake van kennis.
Iets dat echt is, kan beide kanten op: helpen én schaden. Alleen iets onechts kan alleen maar helpen. De hulp komt dan echter niet van het ding zelf. Het is altijd een projectie van je eigen geest. Zo kun je in zekere zin zeggen, dat alleen fictieve dingen goed zijn. Ze kunnen je nooit schaden.
Tantra is wetenschap; ze gaat verder dan atoomwetenschap, omdat atoomwetenschap zich bezighoudt met materie en Tantra houdt zich bezig met jou. En jij bent altijd gevaarlijker dan zoiets als atoomenergie. Tantra houdt zich bezig met het biologische atoom, met jou - met de levende cel, met het levensbewustzijn zelf en hoe het innerlijk mechanisme werkt.

Daarom is Tantra zo geïnteresseerd in seks. Wie geïnteresseerd is in leven en in bewustzijn, zal automatisch geïnteresseerd zijn is seks, want seks is de levensbron, de bron van liefde en van alles wat zich in de wereld van het bewustzijn afspeelt. Een zoeker die niet geïnteresseerd is in seks, is helemaal geen zoeker. Hij mag dan een filosoof zijn, maar hij is geen zoeker. En filosofie is min of meer onzin - omdat ze zich bezig houdt met nutteloze dingen.
Ik hoorde dat Mulla Nasrudin belangstelling had voor meisjes, maar het lukte hem allemaal niet zo. Er was er geen een die hem aardig vond. Toen hij toch eenmaal zijn eerste afspraak gemaakt had, vroeg hij aan een vriend: 'Wat is jouw geheim? Jij doet het zo goed bij de vrouwen! Het lijkt wel of je ze hypnotiseert; bij mij mislukt het altijd. Geef me een hint. Ik heb voor het eerst een afspraakje, leer me dus een paar van je kunstjes.' De vriend zei: 'Onthoudt drie dingen: praat voortdurend over eten, over familie en filosofie.' 'Waarom over eten?' vroeg Mulla. De vriend zei: 'Ik praat altijd over eten, omdat het meisje zich dan op haar gemak voelt - want iedere vrouw heeft belangstelling voor eten. Ze is voedsel voor het kind. Ze is voedsel voor de mensheid. Dus is ze fundamenteel geïnteresseerd in voedsel'.
Mulla zei: 'Oké. En waarom over familie?' De man antwoordde: 'Praat over familie, dan wek je de indruk dat je eerbare bedoelingen hebt.' Toen zei Mulla: 'En waarom over filosofie?' De man antwoordde: 'Praat over filosofie, dat geeft de vrouw het gevoel dat ze intelligent is.'
En Mulla verdween. Zodra hij het meisje ontmoette, zei hij: 'Hallo, houd je van noedels?' Het meisje schrok en zei: 'Nee!' Toen stelde Mulla haar de tweede vraag: 'Heb je twee broers?' Het meisje was nog meer ontsteld, 'Wat is dit voor gesprek? Ik heb helemaal geen broers.' Mulla wist zich geen raad meer. Hij vroeg zich verbaasd af of hij nu over filosofie moest beginnen. Even was hij de kluts kwijt, maar toen vroeg hij: 'Als je nu eens wel een broer had, zou hij dan van noedels houden?'
Filosofie is in zekere zin onzin. Tantra is niet geïntereseerd in filosofie, maar in het dagelijkse bestaan. Daarom houdt Tantra zich ook nooit bezig met de vraag of er een God is, of Moksha (bevrijding, verlossing) bestaat, of er een hemel is of een hel. Tantra stelt fundamentele levensvragen. Vandaar haar belangstelling voor seks en liefde.
Dat zijn fundamentele zaken. Jij bestaat dankzij seks en liefde; je maakt er deel van uit.
Jij bent niets minder dan een spel van seksenergie. En als je deze energie niet leert begrijpen en overstijgen, zul je nooit iets meer zijn dan dat. Op dit moment ben je uitsluitend seksenergie. Je kunt echter meer zijn, maar als je dit niet begrijpt en er niet voorbij gaat, zul je nooit meer zijn dan dat. De mogelijkheid om die energie te overstijgen is als een zaadje in jou aanwezig. Daarom stelt Tantra belang in seks, in liefde, in natuurlijk leven. Maar de manier om dat alles te weten te komen, is niet door conflict. Tantra zegt dat je nooit iets te weten kunt komen, als je een vechtende houding aanneemt, want dan ben je niet ontvankelijk. Juist omdat je agressief bent, zullen de geheimen voor je verborgen blijven. Je staat niet open om te ontvangen. En altijd als je vecht, sta je er steeds buiten. Als je seks bestrijdt, sta je er altijd buiten. Als je je eraan overgeeft, dan bereik je de diepste kern; dan ben je een 'insider'. Als je je overgeeft, kun je veel zaken leren kennen.
Je hebt je altijd met seks bezig gehouden op een agressieve manier. Daarom zijn veel geheimen je ontgaan. De levenschenkende kracht van seks heb je nooit leren kennen. Je was daar niet toe in staat, want die kun je alleen leren kennen als je een 'insider' bent.
Als je werkelijk meestroomt met de seksenergie - in totale overgave - dan zul je op een gegeven moment het punt bereiken waarop je weet dat seks niet alleen de geboorte van een nieuw leven kan veroorzaken, maar dat seks ook aan jou meer leven kan geven. Seks kan voor geliefden een levenschenkende kracht worden, maar daarvoor is overgave nodig. En wanneer je je eenmaal hebt overgegeven, veranderen veel dimensies.

Tantra heeft bijvoorbeeld ontdekt - evenals Tao - dat de levenschenkende kracht voor jou verloren gaat, als er tijdens de gemeenschap zaadlzing plaatsvindt. Zaadlozing is helemaal niet nodig: je kunt het totaal vergeten. Zowel Tantra als Tao menen dat zaadlozing plaatsvindt, omdat je in gevecht bent, anders is het niet nodig.
De minnaar en zijn geliefde kunnen in een innige seksuele omhelzing blijven; ze hoeven alleen maar ontspannen in elkaar te vervloeien zonder haast om tot een zaadlozing te komen, zonder naar het einde te streven. Alleen maar in elkaar tot ontspanning komen. En als die ontspanning totaal is, zullen beiden zich meer levens voelen. Ze zullen elkaar verrijken.
Volgens Tao kan een mens duizend jaar worden, als hij volstrekt niet gehaast is in zijn seksleven, maar volkomen ontspannen is. Wanneer man en vrouw samen een diepe ontspanning bereiken, in elkaar versmelten, in elkaar opgezogen worden, zonder haast, zonder enige spanning, dan vinden er alchemistische processen plaats - omdat de levenssappen van beiden de elektrische trillingen van beiden en de bio-energie van beiden elkaar ontmoeten.
En alleen door die ontmoeting (waarbij de één positief geladen is en de ander negatief geladen, dus elkaars tegenpolen zijn) maken zij elkaar krachtiger, vitaler - meer levend.
Ze zullen in staat zijn lang te leven zonder oud te worden. Maar hier kun je pas achterkomen, als je gevoelens niet agressief zijn. En dit lijkt tegenstrijdig. Mensen die tegen seks vechten, zullen snel ejaculeren, omdat een gespannen geest haast heeft om zich van spanning te ontdoen.
Recente onderzoekingen hebben tal van verrassende feiten aan het licht gebracht. Masters en Johnson hebben voor het eerst wetenschappelijk onderzocht wat er tijdens de geslachtsgemeenschap gebeurt. Zij hebben ontdekt dat 75% van de mannen een voortijdige zaadlozing heeft. Nog voordat de seksuele ontmoeting met de partner zijn hoogtepunt heeft bereikt, heeft 75% van de mannen al een zaadlozing en daarmee is het gebeuren afgelopen. Daarbij heeft 90% van de vrouwen nooit een orgasme; zij bereiken nooit een hoogtepunt, ze voelen zich nooit volledig bevredigd. Let wel: 90% van alle vrouwen!
Daarom zijn vrouwen vaak nijdig en geïrriteerd en dat zal voorlopig wel zo blijven. Er is geen enkele meditatie-techniek die hen kan helpen tot rust te komen, en er is geen filsofie, geen religie, geen ethiek die hen in harmonie kan brengen met de mannen met wie ze leven. Ze zijn gefrustreerd en kwaad, en zowel de moderne wetenschap als de oude Tantra-wetenschap menen dat de vrouw in het gezin een probleem zal blijven zolang ze geen diepe bevrediging vindt in een volledig orgasme. Zij mist iets en dat zal haar blijvend irriteren; ze zal steeds in een vechtstemming zijn.
Als je vrouw agressieve buien heeft, houd hier dan rekening mee; overdenk de hele kwestie. Het is niet alleen maar je vrouw: jij zou weleens de oorzaak kunnen zijn. En omdat vrouwen geen volledig orgasme krijgen, worden ze afkerig van seks. Ze zullen zich niet gemakkelijk in seks begeven. Ze moeten omgekocht worden, want ze zijn helemaal niet zo gebrand op seks. Waarom zouden ze er ook zin in hebben, als ze nooit tot een diep en gelukzalig gevoel kunnen komen? Ze zullen veeleer achteraf het gevoel krijgen door de man gebruikt te zijn. Ze voelen zich als een voorwerp dat gebruikt wordt en daarna aan de kant geschoven. De man is bevredigd omdat hij zijn zaadlozing heeft gehad. Daarna trekt hij zich terug en gaat slapen, terwijl zijn vrouw in stilte verdriet heeft. Ze is gebruikt; de ervaring is voor haar op geen enkele manier bevredigend geweest.
Negentig procent van de vrouwen weet niet eens wat een orgasme is. Ze hebben het nooit geweten; ze hebben nooit die gelukzalige lichaamssamentrekking ervaren als gevolg waarvan elke lichaamsvezel begint te vibreren en elke cel tot leven komt. Het feit dat zij dat punt nooit bereikt hebben, is de oorzaak van de anti-seksuele houding van de samenleving. Er heerst een agressieve mentaliteit, en de vrouw wordt zo onderdrukt dat ze frigide is geworden.
De man bedrijft de geslachtsdaad alsof hij een zonder begaat. Hij voelt zich schuldig, 'het hoort niet'. En terwijl hij de liefde bedrijft denkt hij aan de een of andere mahatma (zogenaamde heilige), hij denkt erover om een mahatma op te zoeken, om deze seks, deze schuld, deze 'zonde' te overstijgen.
Het is erg lastig om van de mahatma's af te komen! Ze zijn er al, terwijl je nog bezig bent de liefde te bedrijven. Je bent niet alleen met zń tweeën; er moet een mahatma bij zijn. En als er geen mahatma is, dan is 'God' er wel, die toekijkt hoe jij 'zondigt'. Het idee van God, zoals dat bij de mensen leeft, is dat van een bespieder: hij ziet je altijd en overal. Die houding roept angst op. En als er angst is, dan komt er ook een voortijdige zaadlozing.
Als er geen angst is, kan de zaadlozing urenlang worden uitgesteld, zelfs dagenlang. Zaadlozing is trouwens helemaal niet nodig. Als de liefde diep gaat, dan kunnen beide partners elkaar kracht geven. En dan blijft zaadlozing volledig achterwege. Dan kunnen gelieven jarenlang samenkomen zonder een enkele zaadlozing, zonder energie-verspilling. Ze kunnen volkomen ontspannen samen-zijn. Hun lichamen ontmoeten elkaar en ontspannen. Vroeg of laat zal seks niet meer opwindend zijn. Nu is het dat nog steeds. Maar op een gegeven moment is er geen sprake meer van opwinding, maar van ontspanning - je laat je helemaal gaan. Maar dit punt kun je alleen bereiken, wanneer je je eerst innerlijk hebt overgegeven aan de levensenergie, de levenskracht. Pas dan kun je je overgeven aan je geliefde. Tantra leert dat dit het is wat er gebeurt, en geeft tevens aan hoe dat kan gebeuren.
Tantra zegt dat je nooit de liefde moet bedrijven, als je opgewonden bent. Dat klinkt absurd, omdat je juist naar vrijen verlangt als je opgewonden bent. En doorgaans brengen de partners elkaar juist in een staat van opwinding om liefde te kunnen bedrijven. Maar Tantra meent dat je in een toestand van opwinding energie verspilt. Doe het alleen wanneer je heel kalm, rustig en meditatief bent. Begin met meditatie, alvorens je de liefde gaat bedrijven. En als je bezig bent met vrijen, ga dan niet voorbij de grens. Wat bedoel ik met 'niet voorbij de grens gaan'? Zorg dat je niet opgewonden en agressief wordt, zodat je energie bewaard blijft.
Als je twee mensen ziet vrijen, geeft je dat het gevoel dat ze aan het vechten zijn. Soms, als kleine kinderen hun ouders bezig zien, denken ze dat vader moeder aan het vermoorden is. Het ziet er gewelddadig uit, het lijkt wel een gevecht. Het is niet mooi, het ziet er afschuwelijk uit.

Het zou muzikaler moeten zijn, harmonieuzer. Het zou op een dans moeten lijken, niet op een gevecht. Het zou moeten zijn alsof de partners een harmonieuze melodie zingen waardoor een atmosfeer geschapen wordt waarin beide oplossen en één worden. En dan ontspannen. Dat is de bedoeling van Tantra.
Tantra is helemaal niet seksueel. Tantra is het minst seksuele dat er bestaat, en toch heeft Tantra alles met seks te maken. En wanneer door die ontspanning en door dat laten-gaan de natuur haar geheimen openbaart, is dat geen wonder. Alleen op die manier kun je je ervan bewust worden wat er gebeurt. En in die bewustwording worden talloze geheimen voor je blootgelegd.
Ten eerste wordt seks leven-schenkend. Zoals het nu is, is het dood-brengend. Je sterft erdoor, je vergooit jezelf, je doet jezelf schade.
Ten tweede wordt seks de meest diepgaande natuurlijke meditatie. Je denken komt totaal to stilstand. Wanneer je volkomen ontspannen met je geliefde samen bent, dan houden je gedachten op. Er is geen denken meer, er is alleen een hart dat klopt. Zo wordt seks een natuurlijke meditatie.
En als liefde je niet tot meditatie brengt, kan niets je tot meditatie brengen, want al het andere is overbodig, oppervlakkig. Als liefde je niet helpt, kan niets je helpen!
Liefde heeft haar eigen meditatievorm. Maar je weet niet wat liefde is, je weet alleen wat seks is, wat de ellende van energieverspilling is. Je wordt er depressief van. En dan neem je het besluit om voortaan in onthouding te leven, maar dat besluit wordt genomen in een depressieve stemming. Je besluit tot brahmacharya (celibaat) komt voort uit ergernis en frustratie en daarom heb je er niets aan.
Een gelofte kan tot steun zijn, als je een dergelijk besluit neemt in een zeer ontspannen, uiterst meditatieve toestand. Anders is het alleen maar een uiting van je ergernis, je frustratie en niets anders; en je zult je gelofte binnen vierentwintig uur weer zijn vergeten. De energie komt weer op en alleen uit gewoonte zul je je daar weer van moeten bevrijden.
Tantra zegt dat seks iets zeer diepgaands is, omdat seks het leven zelf is, maar je kunt er om de verkeerde reden in geïnteresseerd zijn. Wees niet in Tantra geïnteresseerd om valse motieven, en dan zul je niet vinden dat Tantra gevaarlijk is. Dan kan Tantra je leven veranderen.
Sommige tantrische methoden worden ook in Yoga toegepast, maar dan in een strijdperk, met een vechthouding. Tantra gebruikt dezelfde technieken, maar op een zeer liefdevolle manier. En dat maakt een groot verschil. De kwaliteit van de techniek verandert totaal. De techniek wordt iets anders, omdat de hele achtergrond verschillend is.

De vraag luidt: wat is het centrale thema van Tantra? Het antwoord is jij! Jij bent het centrale thema van Tantra - dat wat je op dit moment bent, plus alles wat in jou verborgen ligt en nog kan groeien. Alles wat je nu bent en alles wat je kunt zijn. Op dit moment ben je een seks-eenheid. En pas als je dit volledig begrijpt, kun je een spirituele eenheid worden. Seksualiteit en spiritualiteit zijn twee polen van een en dezelfde energie.
Tantra begint met jou zoals je bent. Yoga begint met wat je mogelijkerwijze kunt zijn. Yoga begint bij het eindpunt, Tantra begint bij het begin. En het is goed om bij het begin te beginnen, want als je bij het eindpunt begint, breng je jezelf onnodig in moeilijkheden. Je bent het eindpunt niet - je bent het ideaal niet. Je moet een god worden, dat is het ideaal, en je bent nog maar een dier. En het dier wordt krankzinnig door het gods-ideaal. Het wordt volslagen krankzinnig.
Tantra zegt: vergeet de god in jou. Als jij een dier bent, probeer dan dat dier in zijn totaliteit te begrijpen. Alleen door dat te begrijpen kan de god in jou tot bloei komen. En als je niet tot dat begrip kunt komen, vergeet het dan maar; dan zal het nooit gebeuren. Idealen kunnen je mogelijkheden niet naar buiten brengen; het enige wat helpt, is het kennen van de werkelijkheid. Zo zie je dus dat jijzelf het centrale thema van Tantra bent. Jijzelf, zoals je bent en zoals je kunt worden - je actualiteit en je potentie; zij zijn het onderwerp.
Men vraagt zich soms bezorgd af waarom er in Tantra met geen woord gerept wordt over God, over Moksha (bevrijding), of over Nirvana. Wat is dit voor soort religie? Tantra praat over dingen waar je onpasselijk van wordt en waarover je helemaal niet wenst te praten. Wie wil er nu over seks praten? Iedereen denkt dat hij daar alles van weet. Omdat je je kunt voortplanten, denk je dat je er alles van weet.
Niemand wil over seks praten, maar seks is wel ieders probleem. Niemand wil over liefde praten, omdat iedereen denkt dat hij een groot minnaar is. Bekijk je eigen leven eens goed! Een en al haat en niets anders. En wat jij liefde noemt, is slechts een ontlading, een beetje ontlading van je haat. Kijk om je heen en je zult zien wat je van liefde weet.
De fakir Balasen ging elke dag naar de kleermaker die een lange cape voor hem zou maken. Maar de kleermaker had zes maanden nodig om een simpele cape in elkaar te zetten. Arme fakir! Toen de cape klaar was en de kleermaker hem aan Balasen overhandigde, zei Balasen: 'Zeg eens, God had zes dagen nodig om de wereld te scheppen. Binnen zes dagen schiep Hij de hele wereld, terwijl jij zes maanden nodig hebt om een simpele cape te maken!' Balasen schrijft in zijn dagboek dat de kleermaker antwoordde: 'Jazeker, God schiep de wereld in zes dagen, maar bekijk die wereld eens, wat is dat voor een wereld? Ja, Hij deed het in zes dagen, maar wát voor een wereld!'
Kijk om je heen; kijk eens naar de wereld die jij om je heen geschapen hebt! Dan zul je zien dat je niets weet. Je tast in het duister. En omdat ieder ander ook in het duister tast, kun jij onmogelijk in het licht leven. Als ieder ander in het duister rondtast, voel jij je goed, want er is geen onderscheid.
Intussen leef ook jij in duisternis, en Tantra begint met jou zoals je bent. Tantra wil jou helderheid verschaffen over fundamentele dingen die je niet kunt ontkennen. Als je ze toch probeert te ontkennen, doe je dat op eigen kosten.

Vraag:
Hoe kan men de geslachtsdaad omzetten tot een meditatieve ervaring? Moeten er dan speciale standjes beoefend worden?

Houdingen zijn van geen belang, ze hebben niet veel zin. Waar het om gaat is je instelling - niet je lichaamshouding, maar je geestelijke houding. Als je je denken verandert, kan het zijn dat ook je lichaamshouding verandert, want ze houden verband met elkaar. Maar het is niet wezenlijk.
Bij voorbeeld: de man ligt altijd op de vrouw. Dit is een egoïstische houding, omdat de man altijd denkt dat hij beter, superieur, hoger is. Hoe zou hij onder een vrouw kunnen liggen! Maar in alle primitieve samenlevingen - waar ook ter wereld - ligt de vrouw op de man. In Afrika staat de ons vertrouwde houding bekend als het 'zendelingestandje', omdat het door zendelingen geïntroduceerd werd, en de primitieve bevolking begreep niet wat ze aan het doen waren. Ze dachten dat de vrouw op die manier doodgedrukt zou worden.
De Afrikaanse primitieven beschouwen het als gewelddadig wanneer de man bovenop de vrouw ligt. Ze is zwakker en fijner gebouwd en daarom hoort zij bovenop te liggen. Maar voor een man is het moeilijk om zichzelf lager dan een vrouw voor te stellen, onder haar.
Als je manier van denken verandert, zullen andere dingen ook veranderen. Om diverse redenen is het beter als de vrouw boven ligt. Het geeft de vrouw de mogelijkheid om passief te zijn, ze zal niet veel geweld gebruiken, ze zal beter kunnen ontspannen. En de man onder haar kan niet veel doen. Hij zal wel moeten ontspannen. Dat is goed. Als hij boven ligt, is hij geneigd geweldadig te zijn. Hij zal van alles gaan doen, en zij hoeft niets te doen. Voor Tantra moet je je ontspannen, dus is het beter dat de vrouw boven ligt. Zij kan zich beter ontspannen dan een man. De vrouwelijke psychologie is passiever en dus komt ontspanning heel gemakkelijk tot haar.
Houdingen zullen veranderen, maar maak je er niet druk om. Verander je manier van denken. Geef je over aan de levenskracht; drijf erin. Als je je werkelijk hebt overgegeven, dan zullen jullie lichamen vanzelf de houding aannemen die nodig is. Elke dag verandert de situatie, dus is het niet nodig je houding vooraf te bepalen. Dat is juist het probleem - je wilt de dingen zo graag van te voren vaststellen. Altijd als je probeert iets van te voren vast te stellen, dan is dat afkomstig van je denken. Dan is dat geen overgave.
Als je je overgeeft, dan laat je de dingen hun eigen vorm aannemen. En er ontstaat pas harmonie, als beide partners zich kunnen overgeven. Ze zullen veel hoduingen aannemen, of juist niet; ze zullen zich alleen maar ontspannen in wat er gebeurt. Het is afhankelijk van de levenskracht, niet van een verstandelijke beslissing vooraf. Je hoeft van tevoren helemaal niets te beslissen. Beslissen vormt juist het probleem. Zelfs voor je gaat vrijen moet je zonodig boeken raadplegen! Er bestaan boeken over het bedrijven van de liefde. Dat is typerend voor onze mentaliteit. Je raadpleegt zelfs boeken om te weten hoe je moet liefhebben! Zo wordt alles cerebraal: dan bedenk je alles. In gedachten houd je repetities, en dan geef je een voorstelling. Je handeling is een kopie; nooit echt. Je voert een repetitie op. Het wordt een stukje acteren, het is niet authentiek.
Geef je gewoon over en beweeg mee met de levenskracht. Waar ben je bang voor? Waarom ben je zo bang? Als je niet eens bij je geliefde zonser angst kan zijn, waar zul je dan wel zonder angst kunnen zijn! En wanneer je eenmaal voelt dat de levenskracht vanzelf de oplossing vindt en vanzelf het juiste pad kiest, dan zal dat je een fundamenteel inzicht geven in je hele leven. Dan kun je je hele leven aan het goddelijke overlaten, want dat is je geliefde.
Dan geef je je hele leven in handen van het goddelijke. Dan denk je niet en dan maak je geen plannen; dan probeer je ook niet langer om de toekomst naar jouw hand te zetten. Dan sta je jezelf toe om naar de toekomst toe te bewegen in overeenstemming met Hem. In overeenstemming met het geheel.

Hoe kun je seks tot een meditatie maken? Alleen door je over te geven. Dan gebeurt het vanzelf. Denk er niet over na. Dit is een van de grondproblemen van het denken. In gedachten werk je altijd vooruit; je bent altijd op zoek naar een resultaat en het resultaat ligt in de toekomst. Op die manier ben je nooit zelf bij de handeling aanwezig; je leeft altijd in de toekomst, op zoek naar resultaat. En dat zoeken naar resultaat, verstoort alles, maakt alles kapot.
Zorg dat je bij de handeling aanwezig bent. Wat is de toekomst? De toekomst komt vanzelf; je hoeft je daar geen zorgen om te maken. Het zijn niet je zorgen die maken dat de toekomst komt. Ze is onderweg; ze is er al! Vergeet de toekomst. Wees jij alleen maar in het hier-en-nu.
Seks kan je een diep inzicht geven bij het zijn in het hier-en-nu. Ik denk dat seks de enig nog overgebleven handeling is waarbij je helemaal in het hier-en-nu kunt zijn! Je kunt niet in het hier-en-nu zijn als je op kantoor zit, je kunt niet in het hier-en-nu zijn als je aan het studeren bent. In de hedendaagse wereld kun je nergens in het hier-en-nu zijn. Alleen tijdens liefde kun je in het 'hiernumaals' zijn.
Maar zelfs dan ben je daar nog niet. Je denkt aan het resultaat. En nu hebben tal van moderne boeken weer talloze nieuwe problemen in het leven geroepen. Je leest een boek over de kunst van het liefhebben en dan maak je je weer zorgen of je het wel goed doet. Je leest een boek over 'standjes' en je vraagt je angstig af of je wel het juiste standje hebt gekozen.
Psychologen hebben je gedachtenwereld weer volgestopt met nieuwe zorgen. Nu zeggen ze weer dat de man er vooral op moet letten dat zijn vrouw een orgasme krijgt, en dus maakt hij zich daar zorgen om. En dit helpt niet. Weer een belemmering erbij. De vrouw vraagt zich bezorgd af, of ze haar man wel helpt zich totaal te ontspannen. Ze moet laten zien dat ze zich volkomen gelukkig voelt, en op dat moment wordt alles onecht. Beiden maken zich zorgen om het resultaat. En door deze zorgen komt het resultaat nooit.
Vergeet alles! Ga op in het moment en gun je lichaam zijn eigen uitdrukkingsvorm: het heeft een eigen wijsheid. Je lichaam is opgebouwd uit seks-cellen. Het heeft een ingebouwd programma; jou wordt helemaal niets gevraagd. Laat het allemaal over aan je lichaam, je lichaam gaat zijn eigen weg. Als jullie het samen aan de natuur overlaten, dan zal dit gezamenlijk 'laten-gaan' vanzelf meditatie worden.

Als je dit door middel van seks kunt ervaren, dan weet je ook het volgende: altijd als je je overgeeft, beleef je hetzelfde. Dan kun je je overgeven aan een Meester. Want dat is een liefdevolle relatie. Je kunt je dan overgeven aan een Meester en als je je hoofd aan zijn voeten legt, zal je hoofd leeg worden. Dan ben je in meditatie.
Dan is er zelfs geen behoefte meer aan een Meester. Ga dan naar buiten en geef je over aan de lucht. Nu weet je hoe je je moet overgeven, en daar gaat het om. Dán kun je je ook overgeven aan een boom. Het lijkt alleen dwaas, omdat wij niet weten hoe we ons moeten overgeven. We zien bijvoorbeeld dat een primitieve dorpeling naar de rivier gaat en zich overgeeft aan de rivier. Hij roept de rivier aan, noemt haar zijn Moeder, zijn Goddelijke Moeder, of we zien hoe hij zich overgeeft aan de opgaande zon. Hij noemt de opgaande zon een grote godheid. Of we zien hem naar een boom gaan en zijn hoofd op de wortels van de boom leggen in volle overgave.
Voor ons lijkt dat alles bijgeloof. Je vindt het onzinnig. Wat kan die boom voor hem doen? Wat kan die rivier voor hem doen? Dat zijn toch geen goden? Wat is de zon? De zon is geen God!
Alles wordt een god als je je kunt overgeven. Jouw overgave schept het goddelijke. Er is niets goddelijks; er is alleen een geest in overgave die het goddeljke schept.
Geef je over aan een vrouw en ze wordt goddelijk. Geef je over aan een man en hij wordt goddelijk. Het goddelijke wordt geopenbaart dankzij de overgave. Geef je over aan een steen en de steen is geen steen meer. Die steen is een beeld geworden, een persoon, een levend wezen.
Je hoeft dus alleen maar te weten hoe je je moet overgeven. En als ik zeg 'hoe je je moet overgeven', dan bedoel ik niet dat je een techniek moet leren. Ik bedoel dat jij het natuurlijke vermogen bezit om je aan liefde over te geven. Geef je over aan de liefde en ervaar hoe dat aanvoelt. En laat dan de liefde uitstromen over je hele leven.

2. Zich totaal laten-gaan in seks
'Seks verplaatst naar het hoofd is seksualiteit'

Wat je ook doet, doe het meditatief en totaal - zelfs seks. Je kunt je nog wel voorstellen dat je in je eentje kwaad kunt zijn, maar je kunt ook in je eentje op een meditatieve manier een 'seks-orgie' opwekken en na afloop zul je je een ander mens voelen.
Doe de deur op slot als je alleen bent, en beweeg je alsof je met de geslachtsdaad bezig bent. Laat je hele lichaam bewegen, spring en krijs en doe wat je maar wilt. Doe het totaal. Vergeet alles - maatcshappij, taboes, enzovoort. Stort je in de seksdaad op een meditatieve manier, maar breng alles wat je aan seks hebt naar buiten.
Samen met een partner is de maatschappij altijd aanwezig, omdat de ander aanwezig is. Het is bijzonder moeilijk om je liefde zo intens te beleven, dat het voelt alsof de ander niet aanwezig is. Alleen bij een diepe liefde, als de intimiteit zeer ver gaat, is het mogelijk om met je geliefde samen te zijn, alsof hij of zij er niet is.
Intimiteit betekent: alleen zijn met je geliefde, zonder enige angst voor de ander. Dan pas kun je totaal in de seksdaad opgaan. Anders vormt je partner altijd nog een belemmering. De ander kijkt. 'Wat zal ze van me denken? Wat zal hij van me denken. Wat doe je nu toch? Je gedraagdt je als een beest!'
Enkele dagen geleden was hier een dame. Ze beklaagde zich over haar echtgenoot. Ze zei: 'Ik kan het niet verdragen. Als hij met me vrijt, gedraagt hij zich als een dier!' Als de ander er bij is, wordt er op je gelet. 'Wat ben je nu aan het doen?' En je hebt nu eenmaal geleerd bepaalde dingen niet te doen. Dat vormt een belemmering waardoor je je niet vrij durft te bewegen.
Als er werkelijk sprake is van liefde, dan kun je alles doen alsof je alleen bent, en dan worden twee lichamen één. Ze hebben dan één ritme. En als de tweeheid verloren gaat, dan kan seks volkomen worden vrijgelaten, en is het niet dierlijk meer.
Woede is altijd lelijk; seks is niet altijd lelijk. Soms is seks het mooiste wat er bestaat, maar dat is zeldzaam. Dat gebeurt alleen als het samen-zijn volmaakt is, als de twee tot een ritme worden: dan is er nog maar een ademhaling, prana (levensenergie) stroomt in een cirkel. De twee zijn volkomen verdwenen, de twee lichamen zijn een geheel geworden: de negatieve en de positieve pool, het manlijke en het vrouwelijke, zijn niet meer aanwezig. Dan is seks het mooist denkbare wat er bestaat. Maar dat komt niet altijd voor.
Wanneer dit niet lukt of onmogelijk is, dan kun je in je eentje je seks tot een climax brengen van razernij en waanzin op een meditatieve manier. Doe je deur op slot, ga in meditatie en laat je lichaam zich bewegen alsof je geen beheersing hebt. Laat alle beheersing varen!
Een echtgenoot kan bijzonder behulpzaam zijn, en speciaal met Tantra.
Je man of je vrouw, je vriendin of je vriend kan je bijzonder goed helpen, als je je allebei intens met het experiment wilt bezighouden. Laat dan allebei elke mate van beheersing los. Vergeet beschaving, alsof die nooit heeft bestaan. Ga terug naar de Hof van Eden. Gooi de appel weg, de vrucht van de boom van goed en kwaad. Wees als Adam en Eva in het paradijs voor hun uitbanning. Ga terug! Wees als onschuldige dieren en leef je seks totaal uit en je zult nooit meer dezelfde zijn.

Er zullen twee dingen gebeuren: 'seksualiteit' zal verdwijnen. Seks zak wellicht blijven bestaan, maar seksualiteit zal volkomen verdwijnen. En wanneer er geen seksualiteit meer is, is seks goddelijk. Wanneer al het verstandelijk hunkeren verdwenen is, wanneer je er niet meer over nadenkt, wanneer je alleen nog maar met een ding bezig bent - de totale handeling, je hele wezen is in beweging en niet alleen je geest - dan is het een goddelijke daad geworden. Eerst zal seksualiteit verdwijnen en vervolgens zal seks misschien ook verdwijnen, want als je eenmaal de diepere kern kent, kun je die kern ook bereiken zonder seks.
Maar je hebt die diepere kern nog niet leren kennen, hoe kun je die ooit bereiken? Je kunt er een eerste glimp van opvangen door seks totaal te beleven. Zodra je de glimp hebt opgevangen, kun je dit punt ook langs andere wegen bereiken. Door bij voorbeeld alleen maar naar een bloem te kijken, of door alleen maar naar de sterren te kijken, kun je dezelfde extase ervaren als tijdens het hoogtepunt van het samenzijn met je geliefde.
Als je de weg eenmaal kent, dan weet je dat het binnenin jou is. Je geliefde is er alleen maar opdat je dat te weten komt, en jij bent er alleen maar opdat je geliefde het te weten komt. Het is binnen-in je. De ander diende uitsluitend als prikkel, als uitdaging, om je te helpen in contact te komen met iets dat altijd binnenin je aanwezig was.
En dit is wat er gebeurt tussen een meester en een discipel. De meester kan alleen maar een uitdaging worden om je te laten zien wat altijd al in je verborgen lag. De meester geeft je niets. Hij kan je niets geven, want er valt niets te geven. Als er iets gegeven kan worden, is het zonder waarde, want dat kan alleen maar een ding zijn.
Alleen datgene wat niet kan worden gegeven, alleen maar hoeft te worden opgeroepen, is de moeite waard. Een meester is alleen maar een prikkel. Hij geeft je de kans om dat punt te bereiken, waarop je zelf kunt verwezenlijken wat er altijd geweest is. Zodra je het kent, is de meester niet meer nodig.
Wanneer je met seks bezig bent, dan ben je al aan het bedenken hoe je tot een einde moet komen. Je geest werkt altijd sneller dan jij. Sta dat niet toe! Speel alleen maar, en vergeet de geslachtsdaad. Die komt wel. En laat die dan toe. Dan kun je je gemakkelijk ontspannen en als dat gebeurt, ontspan dan ook. Wees gewoon samen, wees in elkaars nabijheid en voel je gelukkig.
Er kan wel iets gedaan worden om verkeerde effecten te vermijden: als je bijvoorbeeld opgewonden raakt, gaat je ademhaling sneller, omdat opwinding nu eenmaal met een snelle ademhaling gepaard gaat. Om te kunnen ontspannen is een diepe ademhaling een goed hulpmiddel - niet snel, maar diep en vooral gemakkelijk - voel je op je gemak. Dan kun je ook de geslachtsdaad langere tijd laten voortduren.
Praat niet, zeg niets, want dat werkt storend. Denk nergens over na, gebruik alleen je lichaam. Gebruik je geest alleen om te voelen wat er gebeurt. Voel alleen maar wat er gebeurt, voel de warmte die over je komt, de stromende liefde, de energieën die elkaar ontmoeten. Voel alleen maar!
Wees je overal van bewust, en zelfs dat moet zonder inspanning gaan. Ga met de stroom mee zonder je in te spannen. En zodra het dal verschijnt, ben jij jezelf te boven.
Zodra je het dal beleeft en verwezenlijkt - het ontspannen orgasme - is dat op zichzelf al een transcendentie. Dan is er geen sprake meer van seks. Dan is het meditatie geworden - een samadhi.

3. De spiritualiteit van de tantrische seksbeleving
'De ander is alleen maar een deur.
Terwijl je de liefde bedrijft met een vrouw, bedrijf je in werkelijkheid de liefde met het bestaan zelf.'

Sigmund Freud heeft